Bình Hưng - Nha Trang
3 ngày 3 đêm
3,190,000 
Mỹ Tho - Châu Đốc - Cần Thơ
3 ngày 2 đêm
2,950,000 
Đà Nẵng - Hội An
3 ngày 2 đêm
6,090,000