Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ
2 Ngày 1 Đêm
1,789,000 
Châu Đốc - Rừng Chàm Trà Sư
3 Ngày 2 Đêm
1,989,000 
Mỹ Tho - Bến Tre
1 Ngày
399,000 
Tiền Giang
1 ngày
588,000 
Nam Du
2 Ngày 2 Đêm
1,989,000