Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý
6 ngày 5 đêm
21,990,000 
Thượng Hải - Ô Trấn - Vô Tích
6 ngày 6 đêm
21,290,000 
Trịnh Châu - Lạc Dương - Khai Phong
5 ngày 5 đêm
16,990,000 
Thượng Hải - Hàng Châu - Vô Tích
5 ngày 4 đêm
15,290,000