Thượng Hải - Ô Trấn - Vô Tích
6 ngày 6 đêm
19,290,000 
Trịnh Châu - Lạc Dương - Khai Phong
6 ngày 5 đêm
16,990,000 
Thượng Hải - Hàng Châu - Hoành Điếm
5 ngày 4 đêm
15,290,000 
Thượng Hải - Hàng Châu
4 ngày 4 đêm
15,888,000 
Lệ Giang (TQ)
5 ngày 4 đêm
17,990,000