Thượng Hải - Hoàng Sơn (TQ)
5 ngày
8,990,000 
Hoàng Sơn-Thượng Hải (TQ)
6 ngày
9,290,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
4 ngày
11,990,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
5 ngày
13,990,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
5 ngày
12,900,000