Đà Nẵng - Hội An
3 ngày 2 đêm
5,790,000 
Vĩnh Hy - Ninh Chữ
2 ngày 2 đêm
2,090,000