Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm
13,990,000 
Bhutan
5 ngày 4 đêm
44,990,000 
Thái Lan
5 ngày
7,690,000 
Thái Lan
5 ngày
8,690,000 
Phuket (Thái Lan)
4 ngày
8,990,000 
Thượng Hải - Hoàng Sơn (TQ)
5 ngày
8,990,000 
Hoàng Sơn-Thượng Hải (TQ)
6 ngày
9,290,000 
Úc
6 ngày 5 đêm
37,900,000 
Nhật Bản
4 ngày
19,890,000 
Thái Lan
5 ngày 4 đêm
6,490,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
4 ngày
11,990,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
5 ngày
13,990,000 
Nhật Bản
6 ngày
37,900,000 
Đài Loan
5 ngày
9,590,000 
Đài Loan
6 ngày
13,390,000 
Hoa Kỳ
9 ngày 8 đêm
59,900,000 
Canada
7 ngày
39,900,000