Bhutan
5 ngày 4 đêm
44,990,000 
Thái Lan
5 ngày
7,690,000 
Thái Lan
5 ngày
8,690,000 
Phuket (Thái Lan)
4 ngày
8,990,000