Thượng Hải - Hàng Châu
4 ngày 4 đêm
14,888,000 
Sing - Indo - Malaysia
6 ngày 5 đêm
14,290,000