Singapore
4 ngày 3 đêm
24,990,000 
Thượng Hải - Hàng Châu - Hoành Điếm
5 ngày 4 đêm
15,290,000 
Thượng Hải - Hàng Châu
4 ngày 4 đêm
15,888,000