Singapore - Malaysia
6 ngày 5 đêm
10,990,000 
Singapore
3 ngày 2 đêm
8,990,000