Singapore
4 ngày 3 đêm
24,990,000 
Giảm 3%
Giảm 3%
Điện Biên
5 ngày 4 đêm
7,988,000  7,788,000 
Giảm 3%
Giảm 3%
Sing - Malaysia
5 ngày 4 đêm
11,690,000 
Sing - Malaysia
5 ngày 4 đêm
15,290,000