Lệ Giang - Shangrila - Đại Lý
6 ngày 5 đêm
19,990,000 
Lệ Giang (TQ)
5 ngày 4 đêm
17,988,000 
Thượng Hải - Ô Trấn - Vô Tích
6 ngày 6 đêm
21,290,000 
Trịnh Châu - Lạc Dương - Khai Phong
5 ngày 5 đêm
16,990,000 
Singapore
4 ngày 3 đêm
24,990,000 
Giảm 3%