Sing - Indo - Malaysia
6 ngày 5 đêm
12,290,000 
Hoàng Su Phì - Hà Giang - Sapa
4 ngày 3 đêm
8,988,000