Hàng tuần
4 Ngày 3 đêm
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
10 Ngày 9 Đêm
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
5 Ngày – 4 Đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
5 Ngày – 4 Đêm
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
3 ngày 2 đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
7 Ngày – 6 Đêm
Mùng 1 Tết, Mùng 4 Tết
5Ngày-4 Đêm
5 Ngày – 4 Đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
4 Ngày 3 đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng không VietNam Airlines
6 ngày 5 đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
5 Ngày – 4 Đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất
Hàng tuần
Sân bay Tân Sơn Nhất
5 Ngày – 4 Đêm
Sân bay Tân Sơn Nhất