Thượng Hải - Hoàng Sơn (TQ)
5 ngày
8,990,000 
Hoàng Sơn-Thượng Hải (TQ)
6 ngày
9,290,000 
Hà Nội
4 ngày 3 đêm
6,990,000