Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm
13,990,000 
Ấn Độ
7 ngày
35,300,000 
Hết hàng
Úc
6 ngày
37,990,000 
Hết hàng
Hết hàng
Hoa Kỳ
13 ngày 12 đêm
79,900,000 
Úc
7 ngày 6 đêm
49,990,000 
Úc
5 ngày 4 đêm
29,990,000