Mỹ Tho - Bến Tre
1 Ngày
399,000 
Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ
2 Ngày 1 Đêm
1,588,000 
Nha Trang
3 ngày 2 đêm
3,689,000 
Nha Trang
3 ngày 3 đêm
2,090,000