Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu
3 ngày 2 đêm
4,988,000 
Hà Nội
4 ngày 3 đêm
6,990,000 
Điện Biên (Tây Bắc)
3 ngày
2,650,000