Nha Trang
3 ngày 2 đêm
3,689,000 
Nha Trang
3 ngày 3 đêm
2,090,000 
Đà Nẵng
3 ngày
2,050,000