Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
4 ngày
11,990,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
5 ngày
13,990,000 
Nhật Bản
6 ngày
37,900,000 
Phượng Hoàng cổ trấn (TQ)
5 ngày
12,900,000